Sportovní a golfová akademie pro děti

výuka je ZDARMA s podporou společnosti OMLUX, která dětem hradí zapůjčení holí, míčků, přístup na tréninkové plochy i trenéra

pro věkové kategorie 7–10 a 11–14 let

Jedná se o pilotní díl projektu, kdy celý první ročník je sponzorován společností OMLUX, která dětem hradí zapůjčení holí, míčků, přístup na tréninkové plochy i trenéra Po každé lekci mají děti možnost, se svým dospělým doprovodem, zahrát si ADVENTURE GOLF v areálu GOLF PARKU LHOTKA ZDARMA

 

Rozdělení tréninkových skupin podle věku:

1. skupina 7–10 let, čas tréninku 15:00 až 16:00 h

2. skupina 11–14 let, čas tréninku 16:30 až 17:30 h

Den bude upřesněn podle počtu tréninkových skupin, tréninky budou zahájeny v dubnu 2018.

 

PODMÍNKY sportovní a golfové akademie pro děti

  • Věk dítěte mezi 7-14 lety (rok narození 2011-2004).
  • Na tréninky dochází dítě vždy pravidelně a včas. Z tréninku může být omluveno pouze po předchozí telefonické omluvě ze strany rodičů.
  • Během tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení. Akademie nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu těchto zařízení.
  • Souhlasíte s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem analýzy švihu, vložení fotografií na webové stránky Golf parku Lhotka a případně dalších materiálech akademie.
  • Jako akademie si vyhrazujeme právo dítě vyloučit z tréninku z důvodu nekázně, více než 50% neopodstatněné absence, nespolupráce na trénincích.
  • Za poškození majetku tréninkových ploch či jména akademie z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.

 

Přihláška do akademie

1. Formulář, který stačí elektronicky vyplnit, uložit a zaslat na veroholisova@gmail.com | pdf ke stažení zde |

2. Formulář A4, který je k tisku a ručnímu vyplnění | pdf ke stažení zde | *

 

* Vyplněnou přihlášku doručte:

1) osobně nebo zašlete poštou na adresu: GOLF PARK LHOTKA, Kamínky 435/8, Lhotka, 725 28 Ostrava

2) v podobě fotografie (MMS) na email: veroholisova@gmail.com, kdy originál přihlášky předejte na prvním tréninku trenérovi